Merkez faaliyetlerini, 04.03.2020 tarih ve 31055 sayılı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği uyarınca sürdürmektedir. Merkez kapsamındaki psikoterapi, eğitim, süpervizyon, psikolojik değerlendirme ve araştırma faaliyetleri Türk Psikologlar Derneği (TPD) Etik Yönetmeliği'ne uygun olarak yürütülmektedir.